KONTAKT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
im. Bohaterów Westerplatte
w Strzelinie
ul. Staszica 5 
57-100 Strzelin
tel./fax: (0-71) 39-20-008

e-mail:
sekretariat@ckziu.strzelin.pl