MATURAWYNIKI  EGZAMINU  MATURALNEGO            2010        2011
TABLICE NA MATURĘ  (pdf)
MATEMATYKA
FIZYKA
CHEMIA
PRZYKŁAD  WYPEŁNIONEGO
ŚWIADECTWA  DOJRZAŁOŚCI
min       max       aneks

Pliki w formacie pdf można otworzyć i drukować m.in. darmowym programem Foxit Reader
Pliki w formacie doc i docx można otworzyć i drukować m.in. darmowym programem Open Office
.