KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

W ROKU  SZKOLNYM  2014/2015

DLA  MŁODZIEŻY

1. TECHNIKUM LAT NAUKI
technik pojazdów samochodowych 4
technik ekonomista 4
technik budownictwa 4
technik informatyk 4
technik logistyk 4
technik handlowiec 4
technik mechanik 4
2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  
mechanik pojazdów samochodowych 3
mechanik – monter maszyn i urządzeń 3
szkoła wielozawodowa
w zawodach: blacharz samochodowy, ciastkarz, elektromechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer,
lakiernik, mechanik pojazdów sam.,
murarz, piekarz, sprzedawca, stolarz i inne
3

DLA  DOROSŁYCH

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3
dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,
gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
2. SZKOŁA POLICEALNA 2
kształcąca w zawodzie technik informatyk - nie jest wymagana matura
3. KURSY KWALIFIKACYJNE
dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, szkoły wyższej
 • zawód: technik ekonomista – Kwalifikacja A.35.
  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • zawód: technik handlowiec: Kwalifikacja A. 22.
  Prowadzenie działalności handlowej
 • zawód: technik budownictwa: Kwalifikacja B.30.
  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • zawód: technik informatyk: Kwalifikacja E.12.
  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • zawód: technik pojazdów samochodowych: Kwalifikacja M.18.
  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Nauka we wszystkich formach kształcenia jest bezpłatna. Dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej podczas zjazdów w soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe adresowane są do osób dorosłych, które m.in.:

Dodatkowych informacji udziela Szkolny Punkt Informacyjny - tel. 71-3920008