Z  ŻYCIA  SZKOŁY

rok szkolny 2013/2014

KRASICKI  BYŁBY  Z  NAS  ZADOWOLONY
impreza charytatywna - 10.03.2014
WSPÓLNIE  PRZECIW  BIAŁACZCE
marzec - kwiecień  2014