TECHNIK  BUDOWNICTWA

w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  w  Strzelinie


„Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
i własne życie, i własny dom, i Polskę.”

A. Radziwił


ARCHIWUM

Rockwool
Gór-stal Henkel Fakro
Icopal
Henkel quick-mix Tartak Rychlowice
Perl quick-mix
Roben Weber

TECHNIK  BUDOWNICRWA - SUKCES  MUROWANY

pracownia budownictwa

Zawód budowlańca to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Technik budownictwa zajmuje się wykonywaniem różnorodnych czynności związanych z pracami budowlanymi. Jest ekspertem w zakresie mniej skomplikowanych projektów konstrukcyjno - budowlanych, kosztorysowania i przygotowania dokumentacji przetargowej, organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji technicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, wykorzystana specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w budownictwie oraz kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy, wyrobów i usług. Może pracować na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracji budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo – badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektowych. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Ludzie z branży budowlanej są najchętniej zatrudnianymi specjalistami, a to właśnie decyduje o przydatności zawodu.

Kształcąc się w naszej szkole można uzyskać następujące kwalifikacje:


szkolenie w PERI

Wycieczka  do  Henkel  Polska

Druga wycieczka przeznaczona była dla młodzieży klas pierwszej i czwartej. Uczniowie uczestniczyli w kursie szkoleniowym zorganizowanym przez firmę Henkel Polska Sp. z o.o. w zakresie zastosowania materiałów Ceresit do układania i spoinowania płytek ceramicznych, wykonania i napraw posadzek, tynkowania, malowania i ocieplenia budynków. Szkolenie odbyło się 11 i 12 października tego roku w Centrum Szkoleniowym w Stąporkowie koło Kielc.


szkolenie w PERI

Wycieczka  do  Zduńskiej  Woli

Uczniowie klas trzecich i czwartych o profilu budowlanym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” wzięli udział 13 września 2011 roku w szkoleniu zawodoznawczym zorganizowanym przez ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli.


Wycieczka  do  Rychłowic

Wycieczka do Rychłowic

Szybko rozwijające się budownictwo poszukuje rozwiązań tanich, szybkich, prostszych i nowocześniejszych. W Tartaku w Rychłowicach osiągnięto ten cel dzięki zastosowaniu amerykańskiej technologii MITEK, w której poszczególne elementy drewniane konstrukcji łączone są w specjalnych urządzeniach metalową płytką kolczastą. W ten sposób powstaje prefabrykowana więźba dachowa. Oczywiście w tartaku wykonywana jest również tradycyjna więźba dachowa i szkieletowe konstrukcje drewniane.


Podstawy  nowoczesnej  techniki  deskowań  PERI

szkolenie w PERI

Działania PERI skierowane są przede wszystkim na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy na budowie.. Stąd powstało wiele nowych urządzeń i elementów uzupełniających, mających zapobiegać spadkom z wysokości: drabiny wejściowe, platformy z poręczami, pomosty okalające stropy, zestawy rusztowań zabezpieczających.

Wiedza teoretyczna i aspekty jej praktyczne wykorzystanie jest przekazywana podczas warsztatów i szkoleń z zakresu: „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI”. Z takiej okazji skorzystali uczniowie klasy III Tb, którzy podczas pobytu w PERI 25 listopada 2010 r. zapoznali się z technikami deskowań ściennych, stropowych oraz zagadnieniami z budownictwa mostowego w systemach PERI.


Szkolenie  w  Rockwool

szkolenie w Rockwool

Projekt, w którym uczestniczy szkoła obejmuje działania w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz wycieczki zawodoznawcze. W jednej z nich uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, którzy 22 września 2010 r. odbyli zajęcia warsztatowe w centrum szkoleniowym producenta skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL w Cigacicach. Uczniowie poznali jej właściwości, szereg zastosowań w budownictwie jako ochronę przed hałasem, ogniem, utratą ciepła tworząc przy tym naturalny mikroklimat. Wielkim zainteresowanie wśród uczniów cieszyło się zwiedzanie linii produkcyjnej, a zwłaszcza nowoczesne urządzenia i technologie wykorzystywane do jej produkcji.