PRACOWNIA  BUDOWNICTWA

Pracownia budownictwa

Uzupełnieniem wiedzy zdobytej na lekcjach teoretycznych przedmiotów budowlanych są wykonywane przez uczniów ćwiczenia w pracowni budownictwa w zakresie oznaczania wybranych cech technicznych kruszyw budowlanych, zaczynów i zapraw oraz mieszanki betonowej i betonu. Takie zajęcia możliwe są dzięki wyposażeniu pracowni w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie badań: aparat Vicata, stożek Abramsa, podstawowy zestaw sit do kruszyw wraz z wstrząsarką, wagi elektroniczne. Prowadzone są również badania wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych m. in. nasiąkliwość, gęstość objętościowa, mrozoodporność.

Pracownia budownictwa

Dzięki realizacji Programu Edukacji Budowlanej szkoła otrzymuje pomoce dydaktyczne w postaci materiałów budowlanych, filmów edukacyjnych, czasopism z branży budowlanej, które wykorzystywane są do przedmiotów zawodowych w zawodzie technik budownictwa.

Ponadto szkoła dysponuje pracownią komputerową wyposażoną w nowoczesne oprogramowania komputerowe m. in. do projektowania architektonicznego ARCHICAD 12 oraz do kosztorysowania : NORMA i RODOS.