PROGRAM  EDUKACJI  BUDOWLANEJ

W 1995 r. Polska Izba Przemysłowo – Handlowa Budownictwa rozpoczęła współpracę ze szkolnictwem zawodowym. Izba, integrująca kilkaset firm z rynku budowlanego, stara się wspomagać kształcenie przyszłych kadr dla budownictwa. Z jej inicjatywy powołano przy Izbie Sekcję Szkół Budowlanych, która zrzesza obecnie kilkadziesiąt szkół z terenu całej Polski, do której od 1 września 2009 należy nasza szkoła.   Wspólne członkowstwo w Izbie przyczyniło się do powołania Programu Edukacji Budowlanej, który umożliwia szeroki dostęp szkół do różnorodnych materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie.

Projekt edukacji budowlanej

Program umożliwia nauczycielom i uczniom zaznajomienie się z nowymi technologiami i materiałami wkraczającymi do budownictwa.

Szkoły realizujące program są regionalnymi ośrodkami prezentującymi produkt firm. Odbywają się w nich prezentacje zastosowań wyrobów i technologii, prowadzone przez przedstawiceli firm budowlanych realizujących Program Edukacji Budowlanej. Podczas jednodniowej Pezentacji Sponsorów swoją ofertę pokazuje 6 do 8 firm uczestniczących w PEB oraz firmy lokalne wspierające działalność edukacyjną szkół z branży budowlanej. Oprócz typowych ekspozycji firmy przygotowują pokazy i seminaria, na których młodzież oraz regionalne przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne, mogą zobaczyć jak należy poszczególne materiały wykorzystać w praktyce. W ramach Programu firmy zaopatrują również szkoły w materiały dydaktyczne oraz czasopisma branżowe: Dla najlepszych absolwentów szkół bubowlanych – członków Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, którzy kontynuują naukę na uczelni wyższej, fundowane są stypendia na 1 rok nauki. Obecnie w Program Edukacji Budowlanej realizują następujące firmy:

  1. HENKEL Polska S.A.
  2. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
  3. FAKRO s.c.
  4. RIGIPS Polska – Stawiany Sp. z o.o.
  5. DOKA Polska Sp. z o.o
  6. SANITEC Koło Sp. z o.o.
  7. ICOPAL S.A.
  8. CERAMIKA Paradyż
  9. XELLA YTONG
  10. Quick – mix Strzelin