TECHNIK  INFORMATYK

w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  w  Strzelinie


INFORMATYK - ZAWÓD  PRZYSZŁOŚCI!

Jeszcze niedawno...

...w sekretariacie każdej szkoły, czy firmy słychać było stukot maszyny do pisania, księgowy ręcznie wypełniał niekończące się tabelki, co jakiś czas stukając w klawisze kalkulatora (a jeszcze wcześniej - przesuwając koraliki liczydła), architekt kreślił swoje projekty na olbrzymich płachtach papieru, a informacji szukaliśmy w podręcznikach i encyklopediach, nie w Internecie...

A dziś...nie ma już instytucji czy przedsiębiorstw, które nie wykorzystywałyby komputerów. Zakłady pracy posługują się zarówno gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, pracownia komputerowa jak i przystosowują aplikacje firmowe na własne potrzeby. Bazy danych, administrowanie nimi i systemami przetwarzania informacji to codzienna konieczność niemal wszystkich firm.

Rzadko również można spotkać dom, w którym nie byłoby komputera. Korzystają z niego rodzice, dzieci, a nawet niektórzy dziadkowie. Jest dla nas źródłem różnorakich informacji, narzędziem, za pomocą którego kontaktujemy się ze znajomymi (i nieznajomymi), a ponadto partnerem do rozrywki.

Maszyny te zajmują coraz większy obszar działalności człowieka i – jak każde narzędzie – wymagają właściwej obsługi. Tak, jak nie każdy kierowca zna się na działaniu silnika, nie każdy użytkownik komputera wie, „co się dzieje w jego wnętrzu”. pracownia komputerowa I nie musi wiedzieć. Od tego są fachowcy – informatycy. Potrzebują ich wszystkie firmy, urzędy i zakłady.

Aby profesjonalnie poruszać się w gąszczu zawiłości informatycznych, konieczna jest podbudowa teoretyczna. Bo jak inaczej bezawaryjnie obsługiwać lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę, dobierać i konfigurować sprzęt oraz oprogramowanie, projektować i utrzymywać bazy danych, nadzorować ich pracę, programować w wybranych językach, czy opracowywać algorytmy?

Innym odpowiedzialnym zadaniem, które wymaga niemałej wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych, jest uruchamianie i obsługa urządzenia peryferyjnych systemu robot komputerowego, takich jak drukarki, faksy, kopiarki, czy plotery, usuwanie uszkodzeń sprzętu i testowanie jego pracy, a wreszcie - prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy.

A Internet? Sam do firmy, czy do domu nie przyjdzie. Włożenie wtyczki do gniazdka też nie zawsze wystarczy. Ktoś musi zadbać o to, by komputer potrafił „porozumieć się” z innymi maszynami w tej światowej sieci, zabezpieczyć własny lub firmowy sprzęt przed niepożądanymi danymi takimi, jak spam, czy wirusy, a także – jeżeli komputerów na danym terenie jest więcej, niż jeden - umieć założyć i utrzymać sieć, np. bezprzewodową.

Kolejną fascynującą możliwością wykorzystania wiedzy i umiejętności informatycznych jest... tworzenie. Aby powstało „coś z niczego,” czy to nowa gra komputerowa, czy też aplikacja użytkowa, potrzebni są informatyczni architekci (tak, właśnie!!), którzy wymyślą, jak to „coś” ma wyglądać i jak powinno działać oraz programiści, którzy przetłumaczą wszystko na jeden z języków zrozumiałych dla maszyn.

Zatem...

DROGI GIMNAZJALISTO,

Jeżeli...

pracownia komputerowa

... właśnie Ciebie zapraszamy do Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie. Koniecznie wybierz profil Technik Informatyk!!

Za otwartą głowę i chęć współpracy odwdzięczymy się możliwością rozwoju Twoich zainteresowań, łącząc kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie. A odbędzie się to w następujący sposób:

Po czterech latach nauki, ze świadectwem ukończenia Technikum w ręce, możesz śmiało przystąpić do matury i egzaminu zawodowego. W tym momencie Twoja wiedza i umiejętności powinny już być na takim poziomie, że będziesz „skazany” na sukces ?. A to oznacza, że wzbogacisz się o kolejne ważne dokumenty: świadectwo maturalne i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe!

A co dalej? To zależy tylko od Ciebie!! Będziesz mógł: