TECHNIK  LOGISTYK

w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  w  Strzelinie


Technik logistyk to zawód z przyszłością!

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Według definicji osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

technik logistyk

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia,
planowania produkcji, dystrybucji,
transportu i komunikacji.

Kierunek ten jest dla uczniów kreatywnych, otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach międzyludzkich!

To propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania - kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia jest to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym

Technik logistyk potrafi organizować procesy zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, transportu, dystrybucji w różnych przedsiębiorstwach.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów lub podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.;

Kwalifikacje, jakie można zdobyć :

Technik logistyk to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej – systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, które coraz częściej poszukują pracowników nie będących wyłącznie specjalistami w jednej danej dziedzinie, ale znających wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i będących dobrymi organizatorami.

Zawód logistyka jest obecnie profesją bardzo cenioną, a jego znaczenie w zarządzaniu firmą zdecydowanie rośnie. Firmy chcą skutecznie walczyć z konkurencją oraz podnosić poziom obsługi klienta i coraz bardziej doceniają znaczenie wiedzy logistycznej w swoim codziennym funkcjonowaniu.

Szansę na karierę w logistyce ma każdy, kto posiada zdolności organizacyjne, potrafi myśleć analitycznie, nie ma problemów z planowaniem zadań i organizacją pracy. Na kierowniczych stanowiskach niezbędna jest oczywiście umiejętność zarządzania ludźmi, doświadczenie w branży i znajomość języków obcych.

Logistyka, czyli proces zarządzania łańcuchem dostaw, w każdej nowocześnie prowadzonej firmie odgrywa ogromną rolę. Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w tej branży czeka wiele różnorodnych stanowisk w dużych firmach. Jeśli wykażą się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że dla nich pracy na rynku nie zabraknie.

technik logistyk

Technik logistyk to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

W czteroletnim toku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych.

W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko pewne wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju.

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to termin niezwykle popularny. Śledząc ogłoszenia o pracę, nie sposób oprzeć się przekonaniu, że oto w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki

technik logistyk