TECHNIK
POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH


KSZTAŁCIMY  W  ZAWODACH
Z  PRZYSZŁOŚCIĄ ...

4-letnia, ponadgimnazjalna szkoła techniczna

stacja kontroli pojazdów

Kształcimy w zawodzie technika pojazdów samochodowych. Absolwenci technikum (posiadając dobre przygotowanie techniczne – teoretyczne i praktyczne) oprócz możliwości podjęcia pracy zawodowej mogą również studiować na uczelniach wyższych – w tym na najbliższej programowo Politechnice Wrocławskiej , której ukończenie daje bardzo duże szanse znalezienia atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy. Wysoki poziom technologiczny jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy podzespołów samochodowych. Nasze dobrze wyposażone pracownie mechaniki i pracujący w niej nauczyciele pozwolą sprostać zadaniu dobrego wykształcenia uczniów technikum. Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia praktycznej nauki zawodu i zajęć specjalizacyjnych (realizowane we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych), jak i miesięczne praktyki zawodowe w klasie trzeciej - w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych miasta Wrocławia i okolic.

pracownia podwozi samochodowych

Absolwent - zdając po ukończeniu szkoły zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (przystąpienie do niego jest dobrowolne) - otrzymuje dyplom i tytuł technika pojazdów samochodowych; mając dobre przygotowanie zawodowe, może z powodzeniem podjąć pracę jak i również (po zdaniu egzaminu maturalnego) podjąć studia wyższe szczególnie na najbliższej programowo Politechnice Wrocławskiej, Akademii Rolniczej ale i również na innych uczelniach.

Szkoła kształci w zawodach usługowych – nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów a także w szeroko rozumianym transporcie kołowym.

Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, daje ponadto kompetencje umożliwiające pracę w wielu pokrewnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości...

pracownia silników

Szkoła prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z zaprzyjaźnionymi zakładami samochodowymi takimi jak Toyota, Citroen, Fiat. Firmy te oferują nam swoją pomoc w zakresie pomocy dydaktycznej w postaci działających jednostek napędowych oraz silników i podzespołów do demontażu. Służą pomocą specjalistyczna w postaci fachowej literatury. Najlepsi uczniowie z klas trzecich technikum samochodowego przyjmowani są na praktyki zawodowe do tych zakładów. Nasi absolwenci piastują wysokie stanowiska w branży samochodowej jako dyrektorzy i kierownicy placówek o tej specjalności i w wielu innych dziedzinach.